Corina Ciupagea

Avocat specializat in:
Drept penal al afacerilor
Dreptul asigurărilor
Drept civil
Biografie

Este avocat membru al Baroului Timiş şi a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara din 2008 . Este un spirit tânăr şi energic.

Absolvirea masteratului cu specializarea Ştiinţe penale constituie premisele unei abordări complexe a problemelor legate de dreptul penal al afacerilor.

Oferă consultanţă, asistă şi reprezintă clienţii în dreptul penal al afacerilor, în domeniul civil (negocieri, dreptul de proprietate privată – revendicări imobiliare, contracte, acte de vânzare-cumpărare, partaj, carte funciară etc, due diligence, recuperarea debitelor – acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti şi apoi executare silită), în domeniul asigurărilor.

Pregătirea sa aprofundată, teoretică şi practică, este temeiul rezultatelor deosebite obţinute.

Limbi străine

Engleză

Educaţie

Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timişoara, Licenţa în Drept, 2008

Master specializarea Ştiinţe penale, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timişoara, absolvit 2010